Det verkar som att du använder en gammal webbläsare. Hemsidan kanske inte fungerar som den ska.

ALLMÄNNA VILLKOR #NAKDFASHION & #BENAKD

Genom att använda hashtaggarna #nakdfashion & #benakd, samtycker du till följande:

Du beviljar NAKDCOM ONE WORLD AB (hädanefter, “NA-KD”) en icke-exklusiv, återkallelig, royaltyfri, global licens utan numerär begräsning,att använda alla foton och rörligt innehåll (hädanefter “Innehåll") för vilka du har använt #nakdfashion & #benakd,för vår marknadsföring och/eller reklam,inklusive men ej begränsat till vår onlinebutik, katalog, nyhetsbrev och kanaler på sociala medier. NA-KD kan använda ovannämnda Innehåll och efter eget gottfinnande förändra och/eller redigera dessa Innehåll.

Vi hävdar ej ägande för Innehållet.

Härmed försäkrar du att du äger alla rättigheter till dina Innehåll, (ii) du har tillstånd från den eller de eventuella personer som förekommer i dina innehåll att bevilja rättigheterna till detta material, och (iii) NA-KD’s användning av Innehållet inte utgör någon kränkning av rättigheterna hos en eventuell tredje part eller lagbrott. 

Härmed försäkrar du att försvara och befria NA-KD och alla personer som agerar å NA-KD's vägnar, från alla kostnader och förluster som uppkommit på grund av eventuella fordringar eller efterfrågningar av någon tredje part genom användningen av dina Innehåll, och från regelbrott mot en annan person eller entitet, och/eller brott mot gällande lagar och förordningar.

Du skall hållas uteslutande ansvarig för alla skador som uppstått från regelbrott och/eller copyright-överträdelser, oavsett om Innehållet har publicerats och/eller tagits bort från vår hemsida, våra sociala medier, marknadsföring och/eller reklam.  Välj land och språk
  Välj land
  SWE
  Välj språk
  sv-SE
  Din varukorg
  Storleksguide