Wygląda na to, że korzystasz ze starej wersji przeglądarki. Strona może nie działać poprawnie.
Bezpłatna dostawa do PolskiBezpłatne zwroty
Wybierz swój kraj
Bezpieczne płatności
2,200,379
Followers @nakdfashion

Regulamin sklepu NA-KD.com

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy NA-KD.com jest prowadzony przez Nakdcom One World AB (zwany dalej jako “NA-KD”, “my” lub “nas”, firmę zarejestrowaną w Szwecji pod numerem 556971-2002, adres siedziby: Gamlestadsvägen 4 B 15, 41502, Goteborg, Szwecja.

1.2. Nasz numer VAT to SE556971200201.

1.3. Wszelkie zapytania związane z tym Regulaminem lub sprawy związane z zakupami, lub zamówieniami można kierować na customercare@na-kd.com.

1.4. Niniejszy Regulamin reguluje warunki sprzedaży wszystkich zamówień składanych przez klientów (zwanych dalej "Ty", “Ciebie” lub "Klientem") w domenie na-kd.com, wszelkich subdomenach, witrynach mobilnych lub aplikacji mobilnej, od momentu złożenia zamówienia do momentu płatności i dostawy. Zamawiając produkt, wyrażasz zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu.

Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

Klient oraz NA-KD zwani są dalej łącznie "Stronami".

1.5. NA-KD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu od czasu do czasu. Nowa wersja nie będzie obowiązywać z mocą wsteczną, a strony będą związane wyłącznie Regulaminem dostępnym online w dniu złożenia zamówienia.

1.6. W niniejszych Warunkach poniższe terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

a) "Serwis" oznacza witrynę, domenę, poddomeny www.na-kd.com oraz aplikację mobilną.
b) "Ty" oznacza klienta, który składa zamówienie.
c) "Klient" oznacza osobę fizyczną, która składa zamówienie.
d) "Dzień roboczy" oznacza dzień, który nie jest (i) sobotą lub niedzielą, ani (ii) dniem ustawowo wolnym od pracy w kraju Klienta.
e) "Zamówienie" oznacza zamówienie złożone przez użytkownika na Serwisie w celu zakupu produktów od nas.
f) "Zawartość" oznacza wszystkie teksty, grafiki, filmy, zdjęcia i wszelkie inne informacje publikowane na Serwisie.
g) "Strony osób trzecich" oznaczają wszelkie strony, które nie zostały udostępnione przez NA-KD.
h) "Umowa" oznacza złożone przez użytkownika zamówienie na zakup produktów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
i) Wyrazy przekazujące liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i vice versa.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Składając zamówienie w Serwisie internetowym, masz możliwość zakupu produktów na warunkach niniejszego Regulaminu.

2.2. Musisz mieć ukończone 13 lat i upewnić się, że wszystkie wprowadzone przez Ciebie dane są poprawne.

2.3. Strony zgadzają się, że zdjęcia towarów do sprzedaży na Serwisie nie mają wartości umownej.

2.4. NA-KD.com zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia z uzasadnionych przyczyn, takich jak na przykład niemożność realizacji płatności przez nas lub brak produktu w magazynie. Jeśli Twoje zamówienie zostanie przyjęte, poinformujemy Cię o tym e-mailem, jak opisano w sekcji 2.5.

2.5. Nasz Serwis poprowadzi Cię krok po kroku do sfinalizowania zakupu i złożenia zamówienia. Przed dokonaniem zakupu zobaczysz podsumowanie zawierającym istotne informacje dotyczące zamówienia. Zalecamy sprawdzenie wszystkich szczegółów przed złożeniem zamówienia, ponieważ nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie później zmienić te dane.

2.6. Po złożeniu zamówienia w Serwisie otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zakupu, zawierający wszystkie szczegóły zakupu. Ten e-mail jest tylko potwierdzeniem zamówienia i nie jest umową sprzedaży. Umowa między nami a Tobą na zakup produktu zostanie zawarta po skompletowaniu i opuszczeniu zamówienia z naszego magazynu.

2.7. Dostępność produktów jest uzależniona od stanu magazynowego. Jeśli wybrany produkt przestanie być dostępny w magazynie od momentu złożenia zamówienia do przetworzenia zamówienia przez nasz magazyn, anulujemy zakup tego produktu, ponieważ nie jest on już dostępny. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym i zwrócimy środki za produkt.

2.8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, otrzymasz potwierdzenie anulowania zamówienia na podany adres e-mail. Jeśli płatność została pobrana za anulowane zamówienie, zwrócimy tę samą kwotę przy użyciu tej samej metody, która została użyta do dokonania płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne są inne ustalenia, NA-KD skontaktuje się z Tobą.

3. CENY I PŁATNOŚCI

3.1. Ceny podane na Serwisie mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (jeśli dotyczy). Koszty dostawy i wszelkie inne koszty, które mogą zostać naliczone, będą naliczane dodatkowo i są wyraźnie widoczne w trakcie składania zamówienia.

3.2. NA-KD ma prawo do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez ostrzeżenia, w tym błędów dotyczących cen, szczegółów i opisów, które pojawiają się na Serwisie.

3.3. W przypadku podania błędnych informacji dotyczących zakupionego produktu, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta na warunkach określonych w punkcie 1.3 niniejszego Regulaminu.

3.4. Oferujemy różne metody płatności. Wszystkie metody płatności dostępne w Twoim kraju będą widoczne podczas procesu składania zamówienia.

Prosimy pamiętać, że nie przyjmujemy gotówki ani czeków.

3.5. Wszystkie płatności podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wybranego dostawcę usług płatniczych. Jeśli dostawca odmówi lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje płatności, zostaniesz o tym poinformowana e-mailem i/lub podczas składania zamówienia.

3.6. Od czasu do czasu możemy oferować specjalne oferty i rabaty na niektóre produkty dostępne w Serwisie. Warunki korzystania z oferty specjalnej lub rabatu zostaną określone w momencie emisji.

3.7. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ofert specjalnych lub rabatów w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.

4. WYSYŁKA I DOSTAWA

4.1.  Koszty wysyłki będą naliczane dodatkowo do ceny zakupu produktu, która jest wyraźnie widoczna w stosownych przypadkach i znajduje się w części "Łączna kwota" w kasie.

4.2. Staramy się wysyłać zamówienia od jednego (1) do dwóch (2) dni roboczych po wysłaniu e-maila z potwierdzeniem. Należy pamiętać, że czas wysyłki może się wydłużyć z powodu sezonu wysokiej sprzedaży, nieoczekiwanych zdarzeń lub ograniczonej dostępności produktu.

4.3. Przeprowadzimy kontrolę pre-autoryzacyjną na karcie, na której dokonano zakupu, aby upewnić się, że na karcie są dostępne środki, aby zakończyć transakcję. Zakupiony przez Ciebie produkt nie zostanie wysłany, dopóki kontrola nie zostanie zakończona, a płatność zaksięgowana.

4.4. Po nadaniu przesyłki otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki, informującą o czasie dostawy. Obiecany czas dostawy rozpoczyna się od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

4.5. W zależności od miejsca, w którym się znajdujesz, otrzymasz różne opcje dostawy. Wysokość opłaty za dostawę zależy od wybranej opcji dostawy. W trakcie składania zamówienia znajdziesz wszystkie metody dostawy dostępne w Twoim kraju.

4.6. Musisz podać nam kompletny i dokładny adres dostawy, ponieważ nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie go zmienić po zakupie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za błąd w dostawie spowodowany podaniem niekompletnych lub błędnych danych w trakcie składania zamówienia.

4.7. Firmy kurierskie, z którymi współpracujemy, dołożą wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie w przewidywanym czasie dostawy. Niemniej jednak czasami nieuniknione są opóźnienia. Jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona w obiecanym terminie, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.

4.8. Firmy kurierskie, z którymi współpracujemy, nie realizują dostaw w weekendy i święta państwowe.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY I REFUNDACJE

5.1. Produkty można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia otrzymania zamówienia. Zwroty są akceptowane również w przypadku przecenionych produktów i pod warunkiem, że produkt jest w oryginalnym stanie, nie został wyprany i metki nie zostały usunięte. Niemniej jednak zwrotów nie można dokonywać w przypadku następujących produktów: stroje kąpielowe, kosmetyki, bielizna lub inne produkty higieniczne.

5.2. NA-KD ponosi koszty zwrotu. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką zwrotów.

5.3. Kiedy tylko Twój zwrot dotrze do naszego magazynu i zostanie przez nas przetworzony, dokonamy zwrotu środków. Proces zwrotu może trwać do dwóch (2) tygodni od momentu nadania przez Ciebie produktu.

5.4. Po przetworzeniu Twojego zwrotu otrzymasz e-mail z notą kredytową. Zwrot środków otrzymasz w ciągu dwóch (2) do pięciu (5) dni roboczych. Zwrócimy wpłaconą kwotę, biorąc pod uwagę wszelkie wykorzystane rabaty. Zwrot nie obejmuje żadnych opłat za dostawę. Wszystkie zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do zakupu produktu. Jeśli wybraną metodą płatności jest faktura, dostawca płatności może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

5.5. Zwracamy uwagę, że możesz zwrócić tylko produkty zakupione w Serwisie.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI

6.1. Nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z niniejszym Serwisem lub udostępnionymi informacjami, materiałami, treściami. Nie gwarantujemy, że Serwis będzie stale dostępny lub informacje zawarte na tym Serwisie są prawdziwe, niewprowadzające w błąd lub dokładne.

6.2. Jakiekolwiek informacje i treści dostępne w Serwisie nie powinny być interpretowane jako udzielenie porad jakiegokolwiek rodzaju przez NA-KD.

6.3. Zgadzasz się nie używać żadnego z naszych produktów do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, a my wyłączamy odpowiedzialność za utratę przychodów / zysków, utratę umów, utratę działalności, utratę możliwości lub utratę reputacji.

7. ZNAKI TOWAROWE

7.1. Znaki towarowe, nazwy i logo wyświetlane w Serwisie są zarejestrowanymi i nie zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do NA-KD. Do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych, obrazów lub filmów z Serwisu wymagana jest uprzednia pisemna zgoda NA-KD. W związku z tym zabronione jest kopiowanie, powielanie, pobieranie, publikowanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek dokumentów pochodzących z Serwisu.

8. SKARGI I ZAŻALENIA

8.1. Wszystkie reklamacje traktujemy bardzo poważnie i staramy się rozwiązywać spory tak szybko, jak tylko się pojawią. Zachęcamy klientów pragnących złożyć reklamację do jak najszybszego skontaktowania się z naszym zespołem obsługi klienta na warunkach określonych w punkcie "1. Warunki ogólne" lub skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie  (https://www.na-kd.com/pl/kontakt).

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

10. KONFLIKT WARUNKÓW UMOWY

10.1. W przypadku konfliktu lub sprzeczności między postanowieniami tego Regulaminu i innymi odpowiednimi warunkami, zasadami lub zawiadomieniami, inne odpowiednie warunki, zasady lub zawiadomienia, które odnoszą się konkretnie do określonej części NA-KD, przestają obowiązywać.

11. KLAUZULA ROZDZIELNOŚCI

11.1. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się niewykonalne lub nieważne w jakiejkolwiek jurysdykcji sądu lub władzy, pozostałe postanowienia tego Regulaminu pozostaną w mocy.

12. PRAWO I SPORY KONSUMENCKIE

12.1. Warunki niniejszego Regulaminu podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim.

12.2. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu oraz wszelkie spory wynikające z nich lub w związku z nimi podlegają prawu szwedzkiemu. Rozwiązanie polubowne (za pośrednictwem systemu rzecznika praw obywatelskich) będzie rozpatrywane przed wszelkimi sądowymi środkami zaradczymi. W przypadku niepowodzenia takiego rozwiązania szwedzkie sądy będą miały nie wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków. Przepis ten nie pozbawia europejskich konsumentów ich krajowych ustawowych praw.

12.3. W przypadku sporu lub roszczenia związanego z warunkami niniejszego Regulaminu będziemy wykonywać decyzję Szwedzkiej Rady ds. Skarg Konsumenckich lub jej odpowiednika w danym kraju.

Regulamin został utworzony w dniu 15 sierpnia 2015 r.

Ostatnia modyfikacja została dokonana w dniu 17 maja 2018 r.

 

 


  Darmowa dostawa do Polski
  Ekspresowa dostawa
  Bezpieczne płatności
  Codziennie nowe produkty

  Metody płatności

  Metody dostawy

  Wybierz kraj i język
  Kraj
  Przewodnik po rozmiarach
  Ubrania
  Jeans / Spodnie
  Górna bielizna
  Buty
  Skorzystaj z naszego przewodnika po rozmiarach, by określić swój rozmiar.

  Skorzystaj z naszego przewodnika po rozmiarach, by określić swój rozmiar. Pamiętaj, że poniższe tabele mają wyłącznie charakter informacyjny. Rozmiary i wymiary poszczególnych rozmiarów mogą być inne w rzeczywistości.

  • 1. Klatka piersiowa
   Zmierz obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
  • 2. Talia
   Zmierz odwód w talii.
  • 3. Biodra
   Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
  Ubrania
  INTEUUK/AUUSFR/ESIT
  XXS32623438
  XS34843640
  S361063842
  M381084044
  L4014104246
  XL4216124448
  XXL4418144650
  XXXL4620184852
  Wymiary ciała
  EUBiust (cm)Talia (cm)Biodra (cm)Wewnętrzna długość nogawki (cm)
  3280628678
  3484669078
  3688709478
  3892749878
  40967810278
  421008210678
  441048611078
  461089011478