Wygląda na to, że korzystasz ze starej wersji przeglądarki. Strona może nie działać poprawnie.
Bezpłatna dostawa do PolskiBezpłatne zwroty
Wybierz swój kraj
Bezpieczne płatności
2,302,757
Followers @nakdfashion

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

NAKDCOM One World AB zobowiązuje się do poszanowania i ochrony Twojej prywatności. Naszym celem jest jasne określenie, jakie informacje gromadzimy oraz w jaki sposób wykorzystujemy
i chronimy Twoje dane osobowe.

Poniższa Polityka Prywatności (wraz z naszym Regulaminem i wszelkimi innymi dokumentami, do których się odnosi oraz z naszą Polityką plików cookie) określa, w jaki sposób możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe.

Mamy szczerą nadzieję, że poświęcisz czas, aby zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ zależy nam, aby chronić Twoją prywatność. Pamiętaj, że możesz zarządzać swoimi informacjami i chronić swoją prywatność w dowolnym momencie, na przykład: przeglądając
i edytując informacje w swoim koncie lub kontrolując, jakiego rodzaju pliki cookie są używane podczas korzystania z naszego serwisu.

KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE O NA-KD

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do serwisu https://www.na-kd.com, wszystkich poddomen
i oficjalnej aplikacji mobilnej (zwanych dalej Serwisem), który jest obsługiwany przez NAKDCOM ONEWORLD AB, spółkę utworzoną na mocy prawa szwedzkiego, zarejestrowaną pod numerem 556971-2002, adres siedziby: Gamlestadsvägen 4 B 15, 41502, Goteborg, Szwecja.

PRAWA I REGULACJE

Informacje, które zbieramy, używamy i przetwarzamy, gromadzimy zgodnie z:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub ”RODO”);
 • Szwedzką Ustawą o Ochronie Danych (Personuppgiftslag 1998:204).

ZASADY

Dane osobowe muszą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;

 • Dane osobowe muszą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;
 • Dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
 • Dane osobowe są przechowywane w takiej formie, aby osoba, której dane dotyczą, mogła zostać zidentyfikowana tylko tak długo, jak to jest konieczne do przetwarzania;
 • Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, z wszelkimi działaniami podejmowanymi w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania błędnych danych
 • Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych
 • Dane osobowe nie mogą być udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne, aby świadczyć usługi po zawarciu umowy;
 • Osoby, których dane dotyczą, muszą mieć możliwość dogodnego korzystania ze swoich praw.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dane osobowe są zdefiniowane jako “informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;”

Jeśli zbieramy dane osobowe, nie będziemy nigdy zbierać poufnych danych osobowych o Tobie. Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych (RODO) określa wrażliwe dane osobowe jako “dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania światopoglądowe, lub przynależność do związków zawodowych oraz jeżeli przetwarzane są dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące seksualności

Kiedy korzystasz z naszego serwisu lub kupujesz od nas, możemy zbierać różne informacje.
W każdym przypadku zobowiązujemy się do zapewnienia, że informacje, które otrzymujemy
i wykorzystujemy, są odpowiednie do poniższych celów.

A. KIEDY ZAKŁADASZ KONTO

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje:

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres rachunku, adres dostawy,obejrzane i polubione produkty, historia zamówień, informacje z konta Facebook połączonego z kontem NA-KD

Powyższe informacje wykorzystujemy w następujących celach:

 • Aby założyć konto
 • Aby wstępnie zarejestrować informacje, które są wymagane w kasie.
 • Aby zarządzać kontem i usprawnić proces zakupu
 • Aby sprawdzić historię zamówień
 • Aby szybkie zalogować się na na-kd.com bez rejestracji konta
 • Aby zaproponować Ci produkt, który może Ci się spodobać

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych są następujące:

 • Przetwarzanie dla Twojego konta opiera się na naszych uzasadnionych interesach*, dzięki czemu możemy dać Ci dostęp na przykład do historii Twoich zamówień, listy polubionych produktów lub ułatwić Ci zakupy w kasie.

B. PRZY DOKONYWANIU ZAKUPU ONLINE

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje:

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, adres rachunku, szczegółowe informacje dotyczące płatności

Powyższe informacje wykorzystujemy w następujących celach:

 • Dzięki temu możesz dokonać zakupu i odebrać zamówienie
 • Aby zapobiegać nadużyciom finansowym i je wykrywać
 • Aby otrzymywać powiadomienia o swoim zamówieniu przez e-mail, SMS lub naszą aplikację
 • Otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 • Aby wysyłać do Ciebie ankiety NPS dotyczące naszych usług
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych usługach
 • Aby przyjmować płatności oraz zarządzać zwrotami i rekompensatami
 • Dzięki temu możesz otrzymywać w swoich paczkach oferty od naszych partnerów

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych są następujące:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy Tobą
  a NA-KD (w celu realizacji i dostarczenia zakupów), w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i naszych uzasadnionych interesów*

C. KIEDY WCHODZISZ W INTERAKCJĘ Z NASZYM SERWISEM INTERNETOWYM LUB APLIKACJĄ

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje:

Adres e-mail, informacje zebrane podczas wizyty w naszym serwisie internetowym. Sprawdź wykorzystywane pliki cookies tutaj.

Powyższe informacje wykorzystujemy w następujących celach:

 • Aby zapisać się do naszych newsletterów i otrzymywać informacje, wiadomości i oferty dotyczące naszych produktów.
 • Zapewnić, aktualizować, utrzymywać, ulepszać i chronić nasz serwis internetowy, biznes
  i usługi.
 • Aby poinformować lub przypomnieć Ci o każdej rozpoczętej, ale niedokończonej czynności, (niekompletne zamówienie, porzucony koszyk)
 • Dostarczanie odpowiednich treści internetowych i reklam internetowych

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych są następujące:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (gdy zapisujesz się do naszego newslettera) lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów*.  

D. KIEDY SIĘ Z NAMI KONTAKTUJESZ

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje:

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historia korespondencji, informacje dot. zamówienia, adres dostawy, informacje dot. płatności, dokument tożsamości

Powyższe informacje wykorzystujemy w następujących celach:

 • Kontakt i komunikowanie się z Tobą
 • Zarządzanie wszystkimi Twoimi zapytaniami
 • Aby zweryfikować Twoją tożsamość, gdy poprosisz o dalsze informacje na podstawie twoich praw.
 •  

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych są następujące:

 • Przetwarzanie Twoich  danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Tobą
  a nami i w oparciu o nasze uzasadnione interesy*.

E. KIEDY BIERZESZ UDZIAŁ W NASZYCH KONKURSACH

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje:

Dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy; pisemne odpowiedzi i informacje nadesłane w ramach konkursu

Powyższe informacje wykorzystujemy w następujących celach:

 • Sprawne i perfekcyjne zarządzanie konkursami (kontakt z uczestnikami, identyfikacja uczestników, dostawa nagród).

 The legal grounds to process your personal data are:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy między Tobą
  a nami.

 

 

*Jeżeli powołujemy się na warunek "uzasadnionych interesów", NA-KD zawsze będzie spełniać następujące wymagania:

 • Musimy przetwarzać informacje dla potrzeb naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, którym je ujawniamy;
 • Powyższe interesy muszą być równoważne z Twoimi interesami. Warunek "uzasadnionych interesów" nie zostanie spełniony, jeżeli przetwarzanie jest nieuzasadnione ze względu na jego szkodliwy wpływ na Twoje prawa i wolności lub uzasadnione interesy. Uzasadnione interesy NA-KD nie muszą być w harmonii z interesami danej osoby, aby spełnić ten warunek. Jednakże w przypadku poważnych rozbieżności między sprzecznymi interesami, twoje uzasadnione interesy zawsze będą ważniejsze.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Jeżeli dokonasz zakupu lub z własnej woli podasz nam swój adres e-mail, będziesz otrzymywać wiadomości marketingowe w formie wiadomości e-mail lub SMS.

Wiadomości marketingowe mają jedynie na celu poinformowanie Cię o naszych aktualnych
i przyszłych ofertach.

W dowolnej chwili możesz oczywiście zrezygnować z naszej subskrypcji.

Jak zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej?

 1. SMS
 • Postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu wiadomości SMS.
 • Kontaktując się z naszym zespołem Obsługi Klienta.
 1. NEWSLETTER
 • Klikając na link anulowania subskrypcji na końcu wiadomości e-mail.
 • Kontaktując się z naszym zespołem Obsługi Klienta.

WYKORZYSTANIE DANYCH DO CELÓW REKLAMOWYCH

Używamy danych zebranych podczas Twojej wizyty, aby tworzyć banery i reklamy podczas odwiedzania innych stron trzecich. Te reklamy są tworzone za pomocą pikseli i są oparte na informacjach, które posiadamy o Tobie (takich jak historia wyszukiwania), co wyjaśnia, dlaczego możesz zobaczyć dopasowane reklamy produktów podobnych do tych, które obejrzałaś w naszym serwisie.

Wszystkie informacje wykorzystywane do tworzenia tych reklam są pseudoanonimowe i nigdy nie będziemy używać danych, które wyraźnie Cię identyfikują.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH INFORMACJI

Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Możemy jednak udostępniać Twoje dane osobowe firmom, które są ekspertami w swojej dziedzinie
i pomagają nam w obsłudze naszego serwisu, prowadzeniu naszej firmy lub obsłudze klienta.

Nie martw się! Każdy z naszych dostawców usług został starannie przez nas wyselekcjonowany ze względu na kwalifikacje do świadczenia konkretnych usług, w tym zdolność do przetwarzania danych osobowych. Wszyscy dostawcy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do spełnienia wymagań RODO i naszych własnych.

Udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Każdemu członkowi naszej grupy, co oznacza nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i jej spółki zależne;
 • W przypadku sprzedaży lub kupna jakiejkolwiek działalności lub aktywów, dane mogą zostać ujawnione potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów;
 • Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z jakichkolwiek zobowiązań prawnych, lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania warunków naszego Regulaminu i umów oraz innych umów, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa NA-KD, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i ograniczenia ryzyka kredytowego;
 • Jeśli przetwarzamy je w imieniu klienta;
 • Firmom w celu realizacji wszelkich umów, które zawieramy z Tobą lub z nimi, a które pomagają nam w odpowiednim świadczeniu naszych usług, takich jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie lub nasz magazyn;
 • Innym firmom świadczącym profesjonalne usługi, takim jak hosty internetowe, agencje reklamowe/marketingowe oraz dostawcy usług analitycznych lub wyszukiwarek, którzy pomagają nam w prowadzeniu, ulepszaniu i optymalizacji Serwisu internetowego lub
  w przechowywaniu Twoich danych;
 • Za Twoją wyraźną zgodą.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

W przypadku, gdy dostawca zewnętrzny ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zawsze zapewniamy, że przekazywanie danych osobowych będzie chronione przez odpowiednie zabezpieczenia, a mianowicie przez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, jeżeli organ ochrony danych nie uważa, że państwo trzecie posiada odpowiednie przepisy o ochronie danych, lub przez firmy, które posiadają certyfikat Tarczy Prywatności.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

W każdym momencie, gdy posiadamy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:

TWOJE PRAWA W JAKI SPOSÓB PRZESTRZEGAMY TWOICH PRAW?
Prawo do bycia poinformowanym Naszym celem jest jasne komunikowanie w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane. Niniejszą Politykę prywatności można łatwo znaleźć w różnych miejscach w naszym serwisie internetowym i aplikacji. Możesz otrzymać kopię niniejszej Polityki w formacie pdf, kontaktując się z nami.
Prawo do dostępu Masz prawo zażądać kopii posiadanych przez nas informacji na Twój temat. Pamiętaj, że istnieją wyjątki od tego prawa. Możemy nie być w stanie udostępnić Ci wszystkich informacji, jeśli na przykład udostępnienie tych informacji ujawni dane osobowe osób trzecich, jeśli ujawnienie takich informacji jest niezgodne z prawem lub jeśli Twoje żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.
Prawo do sprostowania danych Masz prawo do sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych, które posiadamy na Twój temat. Możesz poprawić/zredagować informacje
w ustawieniach swojego konta.
Prawo do „bycia zapomnianym” W pewnych okolicznościach (tj., jeśli nie mamy prawnego powodu, aby nadal przechowywać Twoje dane), możesz poprosić o usunięcie przechowywanych przez nas danych z naszych rejestrów.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Pod pewnymi warunkami masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych.
Prawo do przenoszenia

Masz prawo do tego, aby Twoje dane, które posiadamy, zostały przekazane do innej organizacji w pewny
i bezpieczny sposób.

Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które NA-KD posiada i muszą być przechowywane przez NA-KD za zgodą lub w celu realizacji umowy,
a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu Masz prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania danych, np. marketing bezpośredni.

W każdej chwili możesz zrezygnować z naszego newslettera, na przykład klikając na link znajdujący się na końcu naszych newsletterów, który umożliwi rezygnację z subskrypcji.
Prawo do wycofania zgody Jeśli udzieliłaś NA-KD zgodę na przetwarzanie Twoich danych, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.
Right to complain to a Supervisory Authority

Jeżeli NA-KD nie odpowiedział prawidłowo na Twój wniosek, masz prawo złożyć skargę do Organu nadzoru.

Organem nadzorczym NA-KD jest Szwedzi Organ Ochrony Danych (DPA). Informacje kontaktowe znajdziesz tutaj: https://www.datainspektionen.se/in-english/contact-us/

Skargę możesz złożyć również do ICO. Informacje kontaktowe znajdziesz tutaj: https://ico.org.uk/concerns/

 

ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO PRZECHOWYWANYCH DANYCH, WYMAGANA JEST IDENTYFIKACJA

Gdy żądasz dostępu do Twoich informacji, musimy zastosować wszelkie uzasadnione środki, aby najpierw zweryfikować Twoją tożsamość. Środki te istnieją tylko w celu ochrony Twoich informacji
i zmniejszenia ryzyka kradzieży tożsamości, oszustw lub nieuprawnionego dostępu do Twoich informacji.

Dlatego prosimy o przesłanie nam oryginalnych lub poświadczonych kopii następujących dokumentów: paszport, dowód osobisty, akt urodzenia lub prawo jazdy. Jeden z powyższych dokumentów jest wymagany w celu uzyskania danych osobowych.

Postaramy się odpowiedzieć w ciągu jednego miesiąca. Jeśli chcesz skorzystać z jednego
z powyższych praw,
skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz posiadać konto i tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia naszych prawnych/regulacyjnych zobowiązań, rozwiązywania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania warunków naszego Regulaminu.

Gdy nie będziemy już musieli przechowywać Twoich danych osobowych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, tak aby nie można było Cię zidentyfikować.

Bezpiecznie niszczymy wszystkie informacje finansowe po ich wykorzystaniu i gdy nie są już potrzebne.

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

NA-KD dołoży wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Do ochrony danych użytkowników i danych osobowych stosujemy najnowsze standardy branżowe i środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie SSL/TLS.

Naszym celem jest posiadanie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Wdrożyliśmy procesy ochronne w celu zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności naszych systemów przetwarzania danych i usług oraz osób trzecich, jak również możliwości przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego.

Twoje dane są zawsze przechowywane w bezpiecznych środowiskach, a my zapewniamy naszym pracownikom szkolenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych i wymagamy od nich zawarcia umowy o poufności.

Możesz uzyskać dostęp i edytować dane osobowe po zalogowaniu się na swoje konto. Aby się zalogować, musisz znać swoje dane uwierzytelniające - adres e-mail i hasło. Nie ma możliwości uzyskania dostępu do danych osobowych bez znajomości danych uwierzytelniających, dlatego nie ma do nich dostępu żadna nieupoważniona osoba. Prosimy o zachowanie hasła w tajemnicy
i nieudostępnianie go żadnej osobie (nawet przyjacielowi!). Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że zgubiłaś swój login lub że ktoś inny ma dostęp do Twojego konta, poinformuj nas o tym natychmiast.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasz serwis internetowy lub newslettery mogą czasami zawierać linki do innych witryn należących do naszych partnerów, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tego serwisu. Jeśli odwiedzasz którąkolwiek z tych witryn, sugerujemy przeczytanie ich własnej polityki prywatności, ponieważ nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za te warunki i polityki.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami online przez ten formularz lub wyślij list do NAKDCOM One World AB, Gamlestadsvägen 4 B15, 415 02 - Göteborg, Szwecja.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności podlega regularnym przeglądom. Będziemy publikować aktualizacje na tej stronie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio pocztą elektroniczną, abyś mogła się z nimi zapoznać. Prosimy o częste sprawdzanie aktualizacji lub zmian w naszej Polityce Prywatności.

 

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności dnia 04.04.2018

 

 

 


  Darmowa dostawa do Polski
  Ekspresowa dostawa
  Bezpieczne płatności
  Codziennie nowe produkty

  Metody płatności

  Metody dostawy

  Wybierz kraj i język
  Kraj
  Przewodnik po rozmiarach
  Ubrania
  Jeans / Spodnie
  Górna bielizna
  Buty
  Skorzystaj z naszego przewodnika po rozmiarach, by określić swój rozmiar.

  Skorzystaj z naszego przewodnika po rozmiarach, by określić swój rozmiar. Pamiętaj, że poniższe tabele mają wyłącznie charakter informacyjny. Rozmiary i wymiary poszczególnych rozmiarów mogą być inne w rzeczywistości.

  • 1. Klatka piersiowa
   Zmierz obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
  • 2. Talia
   Zmierz odwód w talii.
  • 3. Biodra
   Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
  Ubrania
  INTEUUK/AUUSFR/ESIT
  XXS32623438
  XS34843640
  S361063842
  M381084044
  L4014104246
  XL4216124448
  XXL4418144650
  XXXL4620184852
  Wymiary ciała
  EUBiust (cm)Talia (cm)Biodra (cm)Wewnętrzna długość nogawki (cm)
  3280628678
  3484669078
  3688709478
  3892749878
  40967810278
  421008210678
  441048611078
  461089011478